НАКРА̀ТЦЕ

НАКРА̀ТЦЕ нареч. Остар. Накратко; вкратце. Бенковски предостави на Волов да отвори събранието с едно слово, в което той изложи накратце целта на това патриотическо събрание и въпросите, които трябаше да разгледа то. З. Стоянов, ЗБВ I, 425.

Списък на думите по буква