НАКРЀВАНЕ

НАКРЀВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ от накревам и от накревам се.

Списък на думите по буква