НАКРЕПЯ̀ВАНЕ

НАКРЕПЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от накрепявам и от накрепявам се; навършване, изпълване.

Списък на думите по буква