НАКРЀХВАНЕ

НАКРЀХВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ от накрехвам и от накрехвам се; накривяване, наклоняване, накланяне. Националното, а и личното самочувствие [на българина] е намирало израз в гуглата, не само в накрехването ѝ, което имало своя бабаитски смисъл, но и в нейното "шило". Н. Хайтов, ПП, 125.

Списък на думите по буква