НАКРУ̀ЛВАНЕ

НАКРУ̀ЛВАНЕ1, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от накрулвам1 и от накрулвам се; накривяване.

НАКРУ̀ЛВАНЕ

НАКРУ̀ЛВАНЕ2, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от накрулвам2 и от накрулвам се.

Списък на думите по буква