НАКРЪСТО̀СВАМ

НАКРЪСТО̀СВАМ, -аш, несв.; накръсто̀сам, -аш, св., прех. 1. Кръстосвам много или всички неща. Запрелитаха [щърковете] над каменната цепнатина и наредиха между "Близнаците" най-дебелите и дълги прътове. Върху тях накръстосаха по-тънките и най-после нахвърляха с човките си тревата и мъха. О. Василев, ДГ, 90. Настъпили бяха големите летни горещини. Нивите замирисаха на хляб,.. и накръстосаха класовете над пътищата. Ил. Волен, МДС, 95.

2. Само мн. Мнозина, много или всички кръстосваме, поставяме нещо накръст или едно върху друго. Агънцата се свиха в една страна ..- стояха, накръстосали вратлета, дишаха спотаено едно през друго. Н. Нинов, ЕШО, 109. накръстосвам се, накръстосам се страд.

Списък на думите по буква