НАКРЪ̀ХВАНЕ

НАКРЪ̀ХВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от накръхвам се; изкашляне.

Списък на думите по буква