НАКРЪ̀ХНА

НАКРЪ̀ХНА СЕ. Вж. накръхвам се.

Списък на думите по буква