НАКРЯ̀КВАМ

НАКРЯ̀КВАМ СЕ, -аш се, несв.; накря̀кам се, -аш се, св., непрех. Крякам много, до насита.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква