НАКРЯ̀КВАНЕ

НАКРЯ̀КВАНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от накряквам се.

Списък на думите по буква