НАКРЯ̀СКАМ

НАКРЯ̀СКАМ СЕ. Вж. накрясквам се.

Списък на думите по буква