НАКУ̀КВАНЕ

НАКУ̀КВАНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от накуквам се. Няма ли накукване тази кукувица?

Списък на думите по буква