НАКУКУ̀ВАМ

НАКУКУ̀ВАМ СЕ, -аш се, св., непрех. Разг. Кукувам дълго време, омръзва ми да кукувам. — Накукувах се самичка в тази къща. Колко души са ми искали стаята, на никого не я дадох. Кл. Цачев, В, 221.

Списък на думите по буква