НАКУ̀П

НАКУ̀П нареч. 1. На едно място във вид на купчина. Двамата се заеха да почистят около кравите .. — Ще съберем тора накуп, ей тука. Цв. Ангелов, ЧД, 212. Той се чувствуваше отритнат, прокълнат, самотен и му се искаше да събере всички книги накуп, за да ги запали и да се хвърли в кладата. А. Дончев, СВС, 103. Личеше, че току-що е станал от ниската кушетка .., защото на кушетката имаше събрано накуп одеяло. Ем. Станев, ИК I и II, 141.

2. Всички или много събрани заедно, близо един до друг на едно място; вкупом. Смрачаваше се, когато дружината, струпана накуп, слушаше последните нареждания на командира. К. Ламбрев, СП, 125. Една нощ овцете се подплашиха и събраха накуп. Г. Райчев, В, 16. Мъжете стояха накуп пред общината, а жените и децата се щураха около колите. В. Геновска, СГ, 325. Костенурките се бяха струпали накуп и не мърдаха. Г. Белев, ПЕМ, 118. // Всичко или много, голяма част от нещо, събрано заедно като едно цяло. — Ей, да съберем веднъж всичката земица накуп, пък тогаз гледайте какво знай байчо ви Влаха! А. Гуляшки, ЗР, 247. Когато Вишо влезе в семейството на Парцаланите, зарадва се в душата си, като гледаше този хубав имот, събран накуп около колибата. Ил. Волен, МДС, 219.

3. Остар. Всичко или много неща, взети заедно. Человек,.., посредством знанието добива една сила, която нямат накуп всичките лъвове, слонове, тигри и всичките най-силни зверове! И. Тонджоров, Лет., 1872, 158. Аз имам големи права, дето не съм благодарен на природата,.., чини ми ся, тя е събрала накуп сичките грозотии от сякакви людски племена и от това тесто ме е замесила. Н. Бончев, Р (превод), 9-10.

4. Остар. и диал. Всички едновременно, заедно, един през друг; вкупом. Но като мнозина говореха накуп, а тя не можеше да запомни туй, което говореха, тя преобръщаше другояче туй, що бяха говорили другите. Кр. Пишурка, МК (побълг.), 267.

5. Остар. и диал. На кълбо. Когато види някаква опасност, то [животното] не гледа да ся защищава, но отведнъж си изкопава една дупка с острите нокти и ся заравя в нея или пък ся свива накуп, тъй щото бронята му го запазва от вреда. ИЗ 1874-1881, 101.

Списък на думите по буква