НАКУ̀ПВАНЕ

НАКУ̀ПВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от накупвам и от накупвам се; накупуване.

Списък на думите по буква