НАКУПУ̀ВАНЕ

НАКУПУ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от накупувам и от накупувам се.

Списък на думите по буква