НАКУ̀ПЧВАНЕ

НАКУ̀ПЧВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от накупчвам се.

Списък на думите по буква