НАКУ̀СВАНЕ

НАКУ̀СВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от накусвам и от накусвам се; накусяне, накушане. То [селото] е дало на България: ..; 2 акцизни чиновници по измерване на кашите и ракиите и накусване вината; 6 души бирници, 11 писари, архивари и регистратори. Н. Попфилипов, РЛ, 135.

Списък на думите по буква