НАКУ̀СЯ

НАКУ̀СЯ. Вж. накусвам и накусям.

Списък на думите по буква