НАКУ̀СЯНЕ

НАКУ̀СЯНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от накусям и от накусям се; накусване, накушане.

Списък на думите по буква