НАКУ̀ЦНА

НАКУ̀ЦНА. Вж. накуцвам2.

Списък на думите по буква