НАКУ̀ШАНЕ

НАКУ̀ШАНЕ, мн. няма, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от накушам и от накушам се; накусване, накусяне, накушание.

Списък на думите по буква