НАКЪЛВА̀ВАНЕ

НАКЪЛВА̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от накълвавам и от накълвавам се.

Списък на думите по буква