НАКЪ̀ЛКВАМ

НАКЪ̀ЛКВАМ СЕ1, -аш се несв.; накъ̀лкам се, -аш се, св., непрех. Диал. Кълкам до насита; напивам се, накърквам се, накълвавам се, нарязвам се, нацоквам се, насвятквам се, насмуквам се, насмърквам се. Гено гайдарджията,.., разказваше, колчим земеше чотората и са накълкаше колкото му гърло побираше, че е свирил на деветдесет и девет сватби, но такава сватба не е виждал. К. Величков, Н, 1884, кн. 5-6, 391.

НАКЪ̀ЛКВАМ

НАКЪ̀ЛКВАМ СЕ2, -аш се несв.; накъ̀лкам се, -аш се, св., непрех. Диал. Навирам се, наблъсквам се. Сите самовили ся накълкали у фурната. Н. Геров, РБЯ III, 168.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква