НАКЪ̀ЛКВАНЕ

НАКЪ̀ЛКВАНЕ1, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от накълквам се1; напиване, накъркване, накълваване.

НАКЪ̀ЛКВАНЕ

НАКЪ̀ЛКВАНЕ2, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от накълквам се2; навиране, наблъскване.

Списък на думите по буква