НАКЪ̀ЛЦВАНЕ

НАКЪ̀ЛЦВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от накълцвам и от накълцвам се; скълцване, надробяване.

Списък на думите по буква