НАКЪ̀М

НАКЪ̀М предл. Разг. Към; къмто, накъмто. Борис Глаушев зави накъм жилището си. Д. Талев, ГЧ, 318. Перса се отскубна с чергата и полетя накъм улицата. Кр. Григоров, Н, 169. Откъм Саръбаир накъм центъра префучават каруци и файтони. Др. Асенов, ТКНП, 11. По едно време, накъм Сирни Заговезни, Стана се изгуби. Чудомир, Избр. пр, 14.

Списък на думите по буква