НАКЪ̀МТО

НАКЪ̀МТО предл. Диал. Къмто, към; накъм. Все по-нагоре! — накъмто върха, / където облак над нас мина. Ив. Карановски, МП, 23. И така Атил, видев [виждайки] голямото бедствие, в което ся напразно намери, дръпна ся накъмто полчището си. Г. Кръстевич, ИБ, 383.

Списък на думите по буква