НАКЪРВАВЯ̀ВАМ

НАКЪРВАВЯ̀ВАМ, -аш, несв.; накървавя̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. Нацапвам, напръсквам нещо с кръв; окървавявам, накървявам. В началото на зимата враждебните страни бяха накървавили вече и ножовете си. П.К. Яворов, ХК, 9. Подир три часа [конниците-ловци] се показаха из оря‑

ховския път с осем зайци, провесени по четири на двата коня, на които главите с дългите клепнали уши се мандахераха под хълбоците на конете и кръвта беше накървавила корема на конете им от двете страни на две големи дамги. Ц. Гинчев, ГК, 151. накървавявам се, накървавя се страд. и възвр. Клал прасе и се накървавил целият.

НАКЪРВАВЯ̀ВАМ СЕ несв.; накървавя̀ се св., непрех. 1. Намесвам се, замесвам се в кървави събития, при които има жертви; окървавявам се. С изключение на Швейцария, неутралитетът на която бе полезен и за двата партньора, ни една от другите малки държави не можеше да бъде сигурна, че няма да бъде прегазена като Белгия. И тогава почваха сметките и съображенията: кое е по-изгодно — да участвуваш пряко в общия конфликт,.., или за да не се накървавиш, да се обявиш неутрален. К. Константинов, ППГ, 270. Тарканът дръпна Добета настрана. — Ти нарочно си посякъл един невинен! Защо? — Да — .. — посякох го, за да затвърдя тук моето положение,.. — Ужасно!... — сепна се Онегавон. — Боговете да ни закрилят! Ние се накървавихме! Й. Вълчев, СКН, 69.

2. Прен. Обхваща ме силно желание да проливам кръв, да убивам; настървявам се, ожесточавам се. — Турците ще направят и с вас същото: ще ви изколят! О-ох, накървавиха се те, ще избият всички ви — всички ви из градове и села! А. Страшимиров, Съч. V, 392. Ако аз бях се захванал да се гоня и да се бия с дезертьорите, щяхме да се накървавим, да се наежим... Г. Караславов, ОХ II, 325.

Списък на думите по буква