НАКЪРВАВЯ̀ВАНЕ

НАКЪРВАВЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от накървавявам и от накървавявам се; накървяване, окървавяване.

Списък на думите по буква