НАКЪРВЯ̀ВАНЕ

НАКЪРВЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. 1. Само ед. Отгл. същ. от накървявам и от накървявам се; накървавяване, окървавяване.

2. Зачервяване от приток на кръв или от кръвоизлив. Вечерта по тялото на детето се появили накървявания. РД, 1960, бр. 263, 2.

Списък на думите по буква