НАКЪ̀РКВАНЕ

НАКЪ̀РКВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Неодобр. Отгл. същ. от накърквам и от накърквам се; напиване, нарязване, насмукване, насвяткване, натряскване, натаралянкване, нафиркване, нажулване, насмъркване, нацокване.

Списък на думите по буква