НАКЪ̀РМЯ

НАКЪ̀РМЯ. Вж. накърмвам и накърмям .

НАКЪРМЯ̀

НАКЪРМЯ̀. Вж. накърмявам.

Списък на думите по буква