НАКЪРМЯ̀ВАНЕ

НАКЪРМЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от накърмявам и от накърмявам се; назобване, назобяване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква