НАКЪ̀РТВАНЕ

НАКЪ̀РТВАНЕ ср. Отгл. същ. от накъртвам и от накъртвам се; накъртяне.

Списък на думите по буква