НАКЪ̀РША

НАКЪ̀РША. Вж. накършвам .

Списък на думите по буква