НАКЪ̀РШВАНЕ

НАКЪ̀РШВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от накършвам и от накършвам се.

Списък на думите по буква