НАКЪ̀САМ

НАКЪ̀САМ. Вж. накъсвам

Списък на думите по буква