НАКЪ̀СВАНЕ

НАКЪ̀СВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от накъсвам и от накъсвам се. В училището има макети и рисунки на антиклинали, синклинали, различни накъсвания на пластовете и т.н. ВН, 1952, бр. 161, 3.

Списък на думите по буква