НАКЪСЀЯ

НАКЪСЀЯ. Вж. накъсявам3.

Списък на думите по буква