НАКЪСЯ̀

НАКЪСЯ̀1. Вж. накъсявам1.

НАКЪСЯ̀

НАКЪСЯ̀2. Вж. накъсявам2.

Списък на думите по буква