НАКЯРУ̀ВАМ

НАКЯРУ̀ВАМ, -аш, св., прех. Простонар. Кяря много, доста, колкото ми е нужно; спечеля, накяря. накярувам се страд.

НАКЯРУ̀ВАМ СЕ св., непрех. Простонар. Кяря до насита; напечеля се, накяря се. Бележило е лудо-младо / във село моме синьооко, / ../ Бележи благо, па киниса / и за гурбет ми заминува, / та девет годин там губи се, / додето да се накярува. К. Христов, Кр, 57-58.

Списък на думите по буква