НАЛА̀ВЯМ

НАЛА̀ВЯМ, -яш, несв.; наловя̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. Улавям известно количество от нещо или много неща; наловявам. Пинтата измъкна стария сак,.., постегна го и излезе нагоре по воденичната вада, за да налови малко риба. Г. Караславов, ОХ II, 87. Загнезди се между корените на стари върби, набара едри мрени и дълго се топи във водата, докато налови достатъчно риба за петима души. К. Петканов, ЗлЗ, 257. Тя [авлигата] може да е зобнала някое зърно, но не за това е дошла. — За какво тогава? — Да налови за децата си бръмбари и гъсеници. П. Бобев, ГЕ, 116. — Много миди си наловил — казах аз, след като забелязах, че то държи в ръката си няколко черупки от миди. Й. Стоянов, ПД, 107. налавям се, наловя се страд.

НАЛА̀ВЯМ СЕ1 несв.; наловя̀ се св., непрех. 1. Само мн. и 3 л. ед. Улавяме се, хващаме се мнозина или всички за нещо или един за друг. Вижда се как върви [учителят] из селската улица край плетищата, бърза към училището и децата политат насреща му, налавят се за дрехите му, стискат ръцете му. Ем. Станев, ИК III и IV, 419. Наближихме хорото,.. Пременени мъже и жени се налавят .. Хорото се разраства, вие се и пулсира. Ст. Даскалов, ЕС, 57. Когато запяха "Амурски валс", наловиха се подръка и се полюшваха в такта на песента. Хвана се за

Данилич и Ана. С. Северняк, Избр. тв I, 86-87. Музиката обърна на хоро, младежите и девойките се наловиха за ръце и опасаха камиона. Ст. Даскалов, СЛ, 141.

2. Обикн. за риба, дивеч — попадам, улавям се в голямо количество (на въдица, в капан и под.); наловявам се. — Колко риба се налови днеска в мрежата?

НАЛА̀ВЯМ

НАЛА̀ВЯМ СЕ2, -яш се, несв.; наловя̀ се, -ѝш се, мин. св. -ѝх се, св., непрех. Често с предл. на. Ловя до насита, колкото ми се иска. -Е! — махна той снизходително ръка. — Пък налови се най-сетне и ти един път на черни мрени и кефали колкото ти душа иска!. Твои да са всички днес, от сърце ти ги подарявам! Д. Калфов, ИТШ, 85.

Списък на думите по буква