НАЛА̀ЗВАНЕ

НАЛА̀ЗВАНЕ, мн. ия, ср. Отгл. същ. от налазвам и от налазвам се.

Списък на думите по буква