НАЛА̀ЗЯНЕ

НАЛА̀ЗЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от налазям; навлизане, налязване.

Списък на думите по буква