НАЛА̀ЙВАМ

НАЛА̀ЙВАМ, -аш, несв.; нала̀я, -а̀еш, мин. св. -а̀ях, св., прех. Разг. Лая срещу някого, който приближава. Купувачът на овни приближава Билянкините вратници. Кучетата го налайват, но Билянка им се скарва и те млъкват. К. Петканов, ОБ, 5. Отбиха се в гората,.. Нощта ги свари в честак,.. объркаха пътя и излязоха на овчарската колиба. Кучетата ги налаяха, събудиха от сън овчаря. К. Петканов, Х, 130.

НАЛА̀ЙВАМ

НАЛА̀ЙВАМ СЕ, -аш се, несв.; нала̀я се, -а̀еш се, мин. св. -а̀ях се, св., непрех. Лая много, продължително време, до насита. Лавнали са сите селски псета. / ../ Аз природата им зная. / Нека се налаят. П.Р. Славей‑

ков, БКн, 1858, кн. 2, 352. Не се налая тоя пес, от сутринта разлайва и другите кучета.

Списък на думите по буква