НАЛА̀МКВАНЕ

НАЛА̀МКВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от наламквам и от наламквам се.

Списък на думите по буква