НАЛА̀Я

НАЛА̀Я. Вж. налайвам.

НАЛА̀Я

НАЛА̀Я СЕ. Вж. налайвам се.

Списък на думите по буква