НАЛБА̀НТ

НАЛБА̀НТ м. Простонар. Налбантин. — Твоята прапрабаба е била толкова малка и слаба, че никой в селото не е искал да я вземе .. — А После кой се оженил за нея? — Кой — дядо ти. Той е бил налбант и вдовец, черен като арапин. П. Вежинов, НБК, 193.

— От араб. и перс. през тур. nalbant.

Списък на думите по буква