НАЛБАНТАЛЪ̀К

НАЛБАНТАЛЪ̀К, мн. няма, м. Простонар. Налбантство, налбантлък. А на времето водеха Гачо Танасков .. да учи налбанталък при Петър Налбантов. Д. Вълев, Ж, 25.

Списък на думите по буква